The pulse of movement
Услуги

“Ей Ви Еър“ ЕООД (AVAIR Ltd) е българска транспортна компания, основана през 2007 г. “Ей Ви Еър“ предоставя 24/7 транспортни решения, чартърни карго полети, авиационна спедиция по редовни линии и самолетно обслужване по летищата:

  1. Товарни чартърни полети с опасни товари и военно производство, със самолети: B747-8F, B747-400F, AN-124, B777-200F, AN-22, B737-300F, B737-800BCF, IL-76MF, IL-62MF, TU-204C, B757-PCF, B767-200SF, AN-12, ATR 72-202, ATR 42-320, AN-74, Bombardier CRJ200PF, AN-26B, Saab340A и други.
  1. Авиационна спедиция на товари по редовни линии: нетрайни, спешни, ценни, медицински товари, както и опасни товари и пратки свързани с отбранителната промишленост.
  1. Мултимодален транспорт: клиентите ни имат възможност с един договор да комбинират няколко вида транспорт, което води до оптимизиране на общите разходи за транспортиране, координация, комуникация и висока ефективност на комбинираните видове за превоз на товарите: “Air-Sea-Road“
  2. Летищно обслужване на самолети и товари на българските летища:

“Ей Ви Еър“ е лицензирана от Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА), към Министерство на Транспорта с лиценз №29-1 за летищно обслужване.

Министерството на отбраната на България лицензира “Ей Ви Еър“ ЕООД като доставчик на НАТО с код NCAGE: 00GLU , съгласно системата за кодификация на НАТО.

“Ей Ви Еър“ EООД има уникален деветцифрен идентификатор D-U-N-S Код: 565707080 за Live Business Identity.

Клиентите на “Ей Ви Еър“ ЕООД могат да се възползват от опита ни в:

Изискванията и разпоредбите относно местните и международни пазари, свързани с правилата за превоз според вида на транспорта;
Специфична грижа за уникалните изисквания на всеки отделен клиент;
Ориентираният към услугата и мотивиран персонал, предоставящ консултации и предложения за високо ефекивни транспортни решения.

Find us on Facebook IM